Historie

GEIRANGERFJORDEN FERIESENTER
På gården var det mye utmark og innmark der gresset ble slått med ljå og enten rodd eller sendt på løypestreng tilbake til gården.

Geirangerfjorden Feriesenter ligger på Grande i Geiranger. På Grande har det vært gårdsbruk i lang tid og gården er nevnt første gang i 1603. Det er likevel trolig at gården var bosatt tidligere enn dette, da her er svært god dyrkbar jord og Grande ligger solvendt til slik at våren kommer tidlig. I 1650 ble Grande gård delt i to jevnstore gårdsbruk. Forfedrene til dagens eier overtok gården i 1768. Siden den gang har gården gått fra en generasjon til den neste. På gården var det mye utmark og innmark der gresset ble slått med ljå og enten rodd eller sendt på løypestreng tilbake til gården. Salg av frukt ble også en viktig ekstrainntekt på gården.

Det var 7. generasjon på gården Monrad og Anna Grande som startet med turisme.

På midten av 1800-tallet begynte turister å besøke den lille fjordbygda Geiranger. I starten kom de med passasjerskip gjerne fra England og Tyskland. Kontrasten mellom rikfolket om bord på skipene og gårdsfolket på land var svært store. Et engelsk ektepar som besøkte Grande tidlig på 1900-tallet mente det var uforsvarlig å la barn vokse opp på en gård som Grande. Ekteparet tilbød seg å adoptere jentene som da vokste opp på gården, men det sa foreldrene tvert nei til. På Grande starta turistnæringa i 1946 etter at andre verdenskrig var over. Det var 7. generasjon på gården Monrad og Anna Grande som startet med turisme. Noen av rommene på loftet i gårdshuset ble gjort klare for utleie. Prisen pr dobbeltrom pr natt ble satt til 12 kr. Dette ble en viktig ekstranæring for gårdsfolket.

Finn Magne Grande og Borghild Grande driften av utleiehyttene og campingplassen og stiftet Geirangerfjorden Feriesenter.

Utover 1970- og 1980-tallet var det neste generasjon Ola og Inger Grande som tok turistsatsingen et skritt videre. Det ble etter hvert bygd motell, hotell, utleiehytter og campingplass. Gårdsdriften ble lagt ned i 1978. I 1999 overtok dagens eiere Finn Magne Grande og Borghild Grande driften av utleiehyttene og campingplassen og stiftet Geirangerfjorden Feriesenter. Det ble satset på båtutleie i tillegg til hytteutleie og campingplass. De driver nå Geirangerfjorden Feriesenter sammen med sin familie.